Atelierul
Atelier de filosofie și antropologie medicală
Schiţa prezentării Atelierului din 25 octombrie 2017
By Admin - Thursday 12 October 2017 - 07:19:51
Violența împotriva copiilor – o abordare de sănătate publicăa

Profesor Universitar Dr. Maria ROTH,
UBB, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Violența împotriva copiilor este considerată de către Organizația Mondială a Sănătății (WHO, 2013) ca fiind o problemă de sănătate publică a societății actuale. O astfel de abordare este construită pe date adunate în ultimii 25 de ani, care indică răspândirea diferitelor forme de rele tratamente împotriva copiilor (respectiv abuzul fizic, sexual și psihologic, exploatarea și traficarea acestora) în toate societățile. Un raport mondial recent confirmă menținerea violenței interpersonale împotriva copiilor la valori foarte înalte. Astfel, cifra făcută publică pentru 2015, indică existența în lume a 1,7 bilioane de copii - victime ale violenței interpersonale (Know Violence in Childhood, Sept. 2017). Cifra aceasta cuprinde 13 bilioane de copii bătuți, 261 de milioane de copii expuși violențelor de către colegii lor în instituții educaționale sau de protecție, 100 000 de copii de toate vârstele uciși, 18000 de fete adolescente victime ale abuzului sexual, precum și victime-copii cu alte forme de abuz fizic, sexual și neglijare.

Un puternic argument pentru asumarea perspectivei sănătății publice și pentru sporirea eforturilor de eradicare a acestui flagel vine din adunarea de dovezi privind consecințele grave ale tuturor acestor forme de violență asupra vieții copiilor, care se manifestă atât în decursul copilăriei lor, cât și pe parcursul vieții de adult, prin afectarea calității vieții, a sănătății și a educației lor, precum și prin restrângerea oportunităților de viață socială. Violența poate conduce la la depresie de lungă durată a copiilor, la probleme comportamentale, la stres posttraumatic, la anxietate și tulburări de alimentație, la o scădere a stimei de sine și a eficacității personale, sau chiar la tulburări de personalitate. Astfel de tulburări ale sănătății mintale cresc riscul consumului de substanțe, suicidului, abandonării școlii și pot afecta sănătatea reproducerii, calitățile parentale sau capacitatea de muncă.

Prezentarea are ca obiective trecerea în revistă a unor date epidemiologice colectate de noi în România pe 5955 de copii și 3500 de părinți, în cadrul proiectului BECAN (Balcan Epidemiologic Study of Child Abuse and Neglect, 2012 –http://becan.eu/) și evaluarea seminificației acestora. Datele vor fi analizate în funcție de tipul de violență, gen, mediu urban și rural, vârstă și alte variabile. Vor fi subliniate progresele legislative și rezultatele lor privind reducerea violenței împotriva copiilor. De asemenea, se vor discuta date privind recunoașterea formelor de maltratare împotriva copiilor și situația raportării acestor cazuri de către personalul medical. Pornind de la documentele actuale ale Organizației Mondiale a Sănătății (WHO, 2013, 2014, 2016) și de la declarațiile României privind asumarea reducerii violenței împotriva copiilor, ultima parte a prezentării va fi dedicată discutării strategiilor de prevenire a violenței.

References:
A global learning initiative. Know Violence in Childhood, Sept. 2017. Global Report 2017. Ending violence in childhood. http://globalreport.knowviolenceinchildhood.org/
UNICEF, 2014. Hidden in Plain Sight. A Statistical Analysis of Violence Against Children: http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf
WHO, 2013. European Report on Preventing Child Maltreatment: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-Preventing-Child-Maltreatment.pdf
WHO, 2013. Handbook for the Readiness Assessment for the Prevention of Child Maltreatment (RAP-CM). Geneva http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/child/cmp_readiness/en/.
WHO, 2014. Global status report on violence-prevention. Geneva. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/.
WHO, 2016. INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children. Geneva. ttp://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207717/1/9789241565356-eng.pdf.
Read/Post Comment: 0   printer friendly  


Theme created by Free-Source.net