Atelierul
Atelier de filosofie și antropologie medicală
Schiţa prezentării Atelierului din 12 octombrie 2016
By Admin - Sunday 02 October 2016 - 16:56:22
Analiza psiholingvistică a mesajelor semantice şi ectosemantice manipulatorii din discursurile unor politicieni

Prof. Univ. Emerit dr. VASILE LIVIU PREDA
Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei
Universitatea Babeş-Bolyai

Abordarea acestei teme are la bază afirmaţiile lui Dimitrie Gusti, care susţinea că “universitatea a jucat totdeauna un rol politic însemnat în viaţa istorică a popoarelor, iar o democraţie adevărată nu poate fi înţeleasă fără îndrumători ai opiniei publice de toate gradele, conştienţi de menirea lor…În acest scop este, desigur, o grabnică nevoie de încetăţenirea culturii sociale şi politice, acum aproape inexistentă în universitate”.

Noi pornim de la premisa, confirmată de viaţa social-politică din numeroase ţări, inclusiv din ţara noastră, conform căreia diferiţi politicieni pervertesc mesajele semantice şi ectosemantice ale discursurilor, având scopuri manipulatorii.

Prin studiile de caz am evidenţiat factorii de personalitate implicaţi în pervertirea mesajelor prin manipulare, utilizând o grilă de analiză sociolingvistică şi psiholingvistică a discursurilor şi a intervenţiilor verbale prin intermediul unor posturi de televiziune. De asemenea, menţionăm şi posibilitatea unei abordări psihanalitice a pervertirii limbajului discursiv şi a comportamentului. În acest sens, Ionel Vianu susţinea că “ţinând seama de măsura în care în verb transpare, uneori, inconştientul – fie şi mascat – putem spune că nu întotdeuna îl stăpânim şi că prin limbaj nu doar vorbim, ci adesea suntem vorbiţi de limbaj”

Studiile de caz bazate pe analizele psihologice, sociolingvistice şi psiholingvistice ale discursurilor şi ale intervenţiilor verbale ale unor politicieni pot să ne atenţioneze asupra unor tulburări caracteriale şi a posibilelor derapaje comportamentale de nuanţă dissocială, sociopată, inclusiv totalitar-tiranică, perturbatoare pentru democraţia şi progresul unei naţiuni.
Read/Post Comment: 0   printer friendly  


Theme created by Free-Source.net