Atelierul
Atelier de filosofie și antropologie medicală
Schiţa prezentării Atelierului din 26 noiembrie 2014
By Admin - Wednesday 26 November 2014 - 12:46:00
Cancerul, pacientul și profesionistul în românia: mai mult decât distres

Conferenţiar Universitar Dr. László Csaba DÉGI,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Psihooncologia este una dintre ramurile oncologiei care a cunoscut recent cea mai spectaculoasă evoluţie. Psihooncologia sau oncopsihologia se ocupă de prevenirea, diagnosticarea, modalităţile de tratare şi reabilitare psihosocială a pacienţilor cu cancer, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii acestora. În sistemul medical românesc, psihooncologia – ca domeniu de cercetare și ca teren interdisciplinar, de conlucrare și intervenție pentru mai multe profesii medicale și/sau sociale –, se află încă într-o etapă de tatonare. Azi, una din sarcinile cele mai importante ale psihooncologiei este să reducă ruptura dintre cunoştinţele empirice şi serviciile clinice efective.
APSCO - Assessment of Psycho-Social and Communication needs in Oncology patients / “Evaluarea nevoilor psiho-sociale şi de comunicare în rândul pacienţilor cu boli oncologice” este primul proiect de cercetare interdisciplinar din România (www.psychooncology.ro) care se focalizează pe aspectele psiho-sociale ale bolilor canceroase în instituţiile de oncologie, grupuri de suport şi serviciile de asistenţă paliativă. Cercetarea analizează datele obţinute în urma evaluărilor prin chestionare în mai multe centre oncologice, din 2001, 2006 și 2013, prin analize statistice multivariate. Obiectivul major al cercetării APSCO este investigarea distresului legat de bolile canceroase, precum şi calitatea vieţii în bolile canceroase, ţinând cont de specificul comunicării diagnosticului de cancer în România. Proiectul este și o primă evaluare a situaţiei actuale cu privire la necesităţile şi nevoile psihosociale neglijate / desconsiderate în tratamentul oncologic din România, din perspectiva specialiştilor.

Read/Post Comment: 0   printer friendly  


Theme created by Free-Source.net