Atelierul
Atelier de filosofie și antropologie medicală
Schiţa prezentării Atelierului din 15 noiembrie 2017
By Admin - Wednesday 08 November 2017 - 08:10:00
Stigmatizarea în Psihiatrie

Profesor Dr. Ioana Micluţia, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,
Departamentul de Neurostiinte, Disciplină de Psihiatrie şi Psihiatrie Pediatrică;
Medic Şef Secţie Psihiatrie II din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Cluj


Teme abordate

- Delimitarea conceptuală a termenilor de stigmă şi stigmatizare
- Exemplificarea şi abordarea tipurilor de stigmatizare: fizică, caracterială, de dezvoltare, a minorităţilor (etnice, religioase, sexuale, a grupurilor marginale), noi forme de stigmatizare
- Efectele cognitive, afective comportamentale, sociale ale stigmatizării asupra celor vizaţi de acţiunile de stigamizare şi asupra majorităţii, care practică stigmatizare
- Enumerarea formelor celor mai uzuale de stigmatizare
- Punctarea subiecţilor stigmei în Psihiatrie: pacientul, familia să, reţeaua de suport social, personalul de îngrijire, medici psihiatri, psihologi
- Exeplificarea utilizării neadecvate peiorative a termenilor maladiilor psihiatrice în limbajul colocvial
- Stigamtizarea persoanelor cu probleme psihice în mass-media: etichetări nefondate, prezentarea unor situaţii ca subiecte de „divertisment”, nerespectarea confidialitatii, manipularea spre mărturii neavizate ale proximilor, blamarea familiei, sistemului legislativ, de sănătate
- Prezentarea imaginii psihiatrilor în mass-media dar şi în rândurile altor profesionişti de sănătate; preconcepţii ale studenţilor de medicină faţă de pacientul psihic
- Descrierea cercului vicios al stigmatizării
- Demersuri în vederea reducerii stimatizarii în Psihiatrie: identificarea erorior de percepţie în rândul publicului larg, studenţilor şi studenţilor de Medicină, familiei, autorităţilor (justiţie, Poliţie, DGASPC); detalierea tipurilor de discriminare, campanii de informare adecvată dedicată unor grupuri ţintă
- Evoluţia de la stigmatizarea externă la autostigmatizare
- Organizaţii ale persoanelor cu probleme psihice implicare în lobby legislativ, monitorizare a „derapajelor” privind egalitatea de şanse
- Structurarea campaniilor antistigmatizare pe baza evaluării tipului şi gradului de stigmatizare cu exemplificări ale acestora la nivel internaţional, naţional şi ale colectivului disciplinei de Psihiatrie şi Psihiatrie pediatrică din cadrul UMF Cluj, ale studenţilor UMF Cluj


Read/Post Comment: 0   printer friendly  

You must be logged in to make comments on this site - please log in, or if you are not registered click here to signup


Theme created by Free-Source.net