Atelierul
Atelier de filosofie și antropologie medicală
Schiţa prezentării Atelierului din 21 iunie 2017
By Admin - Monday 19 June 2017 - 12:11:58
Sănătatea - ca drept al copiilor. Principii europene și practici românești

Prof. Univ. Dr. Maria Roth
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca


„Având în vedere sintagma după care Health is the greatest Wealth, asigurarea accesului copiilor la sănătate este o investiție profitabilă, recunoscută de forurile mondiale de sănătate publică (precum WHO) și promovată prin programele de cercetare europene. Ideea că sănătatea copiilor unei națiuni stă la baza sănătății generale și a capacității de muncă a populaţiilor, dar până la urmă și a prosperității și dezvoltării ţărilor este un postulat cunoscut. Condiționarea socială a accesului copiilor la sănătate și importanța implicării acestora în derularea diagnosticului tratamentului este în mai mică măsură recunoscută. Dreptul copiilor la sănătate şi implicit la serviciile de sănătate este preconizat de Convenția Drepturilor copiilor care, la fel ca drepturile omului în general, este unul fundamental, inalienabil, universal, egal și indivizibil. De aplicarea lui depinde poziționarea copiilor pe axa bunăstării și a suferinței. Propunerea de față este de a discuta despre abordarea sănătății copiilor din perspectiva aplicării practice a drepturilor lor și de a discuta aspectele sociale, contextuale si culturale care întârzie această abordare. Pornim de la recunoaşterea șirului de măsuri orientate spre îmbunătățirea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, precum actualizarea bazei legislative în domeniu, lansarea diverselor programe naționale de sănătate și programe informative menite să asigure promovarea sănătăţii şi dezvoltării copiilor şi adolescenţilor, precum și de la recunoașterea progreselor realizate în privința unor indicatori esențiali ai sănătății copiilor, precum mortalitatea infantilă. Scopul prezentării este să atragă atenția asupra abordării bazată pe drepturile copiilor, în care aceștia din urmă sunt subiecți de drept, care trebuie informați cu privire la actul medical si consultați în luarea deciziilor, nu obiecte pe care se aplică o intervenție medicală. Ca subiecți de drept, minorii au un statut social special care derivă pe de o parte din poziția lor față de părinții sau tutorii care răspund de ei, iar pe de altă parte din principiile statuate de Convenția drepturilor copiilor, din legea Copilului, 272/2004/2013, dar și din legea privind drepturile pacienților. Categoriile principale de drepturi care vor fi abordate sunt: accesul la serviciile de sănătate de calitate; dreptul copilului de a fi ascultat de către profesioniștii din domeniul medical și de către părinți; dreptul lor la informaţie medicală; dreptul la confidenţialitate; dreptul de a participa la luarea deciziilor. Prezentarea va porni de la datele unor cercetări pe tema cunoașterii drepturilor copiilor-pacienți de către personalul medical și va continua interactiv, aducând în discuție cazuri. Prezentarea poartă amprenta perspectivei imprimate de colaborarea cu echipa europeană de cercetare MOCHA (Models of Child Health Appraised, finanțat de UE printr-un proiect Horizon 2020; http://www.childhealthservicemodels.eu/).
Read/Post Comment: 0   printer friendly  

You must be logged in to make comments on this site - please log in, or if you are not registered click here to signup


Theme created by Free-Source.net