News Item: Schiţa prezentării Atelierului din 18 aprilie 2018
(Category: Misc)
Posted by Admin
Thursday 12 April 2018 - 11:50:48

Tulburarea maniacală, creativitatea şi sărbătoarea
– Abordare evoluţionist cultural –

Prof. Dr. Mircea LĂZĂRESCU,
Universitatea Timişoara,
Membru Emerit al Academiei de Ştiinţe Medicale

Boala maniaco-depresivă a fost considerată pe tot parcursul secolului XX, în conformitate cu nosologia lui Kraepelin, una din cele două principale psihoze endogene, alături de schizofrenie. În ultimul deceniu s-a impus doctrina „spectrelor maladive” conform căreia tulburările de intensitate clinică se cer evaluate împreună cu cele subclinice şi temperamentale. În acest context s-au reactivat cercetările ce evidentiaza o creativitatea artistică crescută la persoanele şi relativii celor cu tulburări bipolare. Noile orientări susţin si analizele antropologice care scot în evidenţă analogia şi apropierea dintre unele trăiri psihoculturale normale şi patologia psihică. În acest sens e abordată similitudinea dintre condiţia sărbătorii dezinhibate de tip carnavalesc (în sensul analizat de M. Eliade) şi sindromul maniacal. Iar pe de altă parte, profesia de bufon al regelui din Renaştere, ca având la bază un comportament hipoman. „Spectrul bipolar” scoate in relief replica in normalitatea creativă a episoadelor maniacale din boala bipolara. Astfel de abordare se poate inscrie in perspectiva psihopatologiei evolutionist culturale ce a inceput sa se desvolte in ultimii ani; si la care autorul participa prin studiile sale din ultima perioada.This news item is from Atelierul
( http://afsam.eu/news.php?extend.65 )